وکیل دیوان عدالت اداری

بهترین مطالب حقوقی را مشاهده کنید.

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

بر اساس اصل 173 قانون اساسی : دیوان عدالت اداری به ‌منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا