وکیل ملکی

بهترین مطالب حقوقی را مشاهده کنید.

فروش ملک به چند نفر

بر اساس قانون جدید، چنانچه یک ملک به چندین نفر فروخته شود، فردی که نخستین بار ملک را خریداری نموده، مالک اصلی می باشد و

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا